25. November…
Catalyzator gremmes over sitt fylkes miljøfientlige byråkrati !

Det er possitivt å lese om at det i Trondheim nå igangsettes for alvor en miljøtenkning også innenfor taxi-biler med to stykk El-biler i taxi-drift

…men skuffende å se at El-Bil-taxi i Østfold blir forpurret med stivbeint regelrytteri: El-Bil-Taxi i Østfold

Teknisk Ukebald ( www.tu.no ) skriver om Taxi3 i Rygge ved Moss som allerede på nyåret 2008 hadde planer for bruk av El-bilen BUDDY i taxidrift på kortere distanser men blir hindret av et stivbeint og lite miljøtenkende byråkrati i fylket.

Ministeren må ordne opp i det stivbente regelverket øyeblikkelig.
Byråkratene virker som å ville hindre enhver possitive forsøk på noe nytt og spessiellt miljøfornuft. Regjeringen har ansvaret og de må rydde opp i dette, slik at det blir økonomisk mulig å drive el-bildrosjer i begrenset områder selv i småbyer som Moss.

Catalyzator, som støtter Miljøparti De Grønne, fremmer derfor press på Samfærdselsministeren om å riste litt i Østfold Fylkes byråkrater.