20. November…
Catalyzator tenker litt om valget i 2009 !

Jeg ønsker å ta et standpunkt! Men det må jo ha verdi og telle i det store og hele og ikke bare bli liggende i skuffen som et tråkket på mindretall… somoftest blir jo mindretallet tråkket på i et valgstyrt demokrati. Respekt, Miljø og Sosial rettferdighet er ikke populært slik som flere polutsalg, bredere veier og større flyplasser er!

I en kommentar på en nettside hos et parti som heter noe med “Demokratene” tok jeg til ordet i en kommentar i et forsøk på å vinne respekt for mitt ønske om å bli hensyntatt. Svaret fra den “Demokratiske” var at: “” Ofte må vi offre enkeltmennesker for å tjene flertallets interesser. “” Jeg synes så absolutt ikke at denne “Demokraten” virker særlig demokratisk, han virker på meg som en diskriminerende sjåvinist og tilåmed klarer han å smile når han uttaler det.

Dersom norsk politikk skal ansees å være basert på et demokratisk styre burde vi isåfall ta hensyn til både store og små med samme skjea. Det er ikke antallet medsynsere som skal avgjøre om du eller ditt syn blir hørt men derimot ditt behov for å høres. En arbeider kan tale arbeideres sak men en jålebukk med høyskoleutdannelse har med stor sansynlighet ikke slik møkk på sine fingre at han kan tale de trengendes behov for lyttende ører, han vil kun fremstå som et fjolls, eller ei fjolle om det er en hun.

Det er de små som har behov for støtte fra de store og i norsk politikk og samfunnets fordelingsystem av goder hører vi stadig om å hensynta de små og å unngå diskriminering. Men hva skjer når det kommer til effektuering av goder ? Jo de små som går inn under vingen til de store vil bli spist opp og utnyttet som ballast for at de store skal få sin vinlje gjennom og stønader utbetalt i store posjoner av felleskaka til sine projekter og ideer. De små er i mindretall og må gå med uforettet sak og dersom de ikke klarer å vise glede på vegne av de stores gevinst så blir de latterligjort for åpen scene og utstøtt på toppen av det hele.

Er dette et Norge vi kan være stollte av ?
Er dette et demokratisk politisk styresett ?
Er dette slik vi ønsker å ha det eller må det manes til politisk kamp mot urettferdigheten i det norske styresettet vi faktisk lever og ånder for her i landet ?

Folk flest svarer i spørreundersøkelser at de er både miljøtenkende, oppofrende, ærlige, respektfulle ovenfor de gamle og syke og pliktoppfyllende borgere av landet men når alt kommer til alt så viser statistikkene det stikk motsatte og slik er også velgeren som går til urnen for å vinne stadig flere polutsalg, billigere bildrivstoff, bredere veier, høyere internasjonal kredittverdighet, og raskere flyreiser til sydens oaser av ferie og fritidstilbud.

Har du vurdert å ta et utgangspunkt for ditt
kommende standpunkt før valget 2009 ?