Natt til 13. November…

Ikke noe nytt fra garasjen i skogen… bare gamle leksa omigjen… Nav forkastet legeærkleringen og det må derfor gjøres et nytt møte med legen for å skrive en ny firesiders rapport om kroppen min og nødvendigheten av å ha et motorisert fordon å transportere rullestolen i… huh…

Gularsj syns det virker like greit å gå i dekning i nærmeste pappeske akkurat nå…

————————————————————
Catalyzator anbefaler:
Gatemagasinet: =OSLO

Å hjelpe de er å gi de hjelp til å hjelpe seg selv !
=Oslo selges av vanskeligstilte på gata i Osloområdet.
Selgeren kjøper bladet for 25 kr. og selger det for 50 kr.
Les mer på deres egen nettside: www.erlikoslo.no