26-27. Juni… Catalyzator ser svart på det…

Og Schwartingen blir med meg i jammerkoret på min lille aftenstur før regnet innvaderer naturen igjen og stjeler den lille gløden av varme som hadde funnet veien tilbake til våre hjerter de siste dagene…

Solens siste varmende stråler kjemper omkapp med lønnens bladverk og forteller om en strålende dag som nå går mot slutt…

Mot slutten etterlater den kun et ubestemmelig slør i dødsangstens grep der dens plass er i ferd med å vike for å bli et uvirksomt tomrom av ubestemmelighet og tapte håp…

Et nag… et hat… et svart mørke som griper og omgir og sluker alt…

Det regner idag… et druknende drepende dødelig regn…