Direktoratet for naturforvaltning har satt igang en landsomfattende værneplan…

Du kan lese mer om dette projektet hos www.dirnat.no og du finner artene inndelt fylkesvis ->HER<- men jeg vil gjerne benytte anledningen til å trekke litt ekstra oppmerksomhet mot mine to hjemkommuner og deres viktige arbeid i denne saken:

HVALER KOMMUNE

Honningblom (Herminium monorchis), som har fått navnet sitt på grunn av den sterke honninglukta, vokser i sørøstlige deler av Norge. Den er funnet på omlag 50 voksesteder, men har gått ut på svært mange av de kjente voksestedene. I dag er det kanskje mindre enn fem voksesteder igjen, deriblant to steder på Hvaler. Arten er oppført i rødlista som “kritisk truet”, og det skal i år utarbeides en egen handlingsplan for denne orkideen. Fredet.

RYGGE KOMMUNE

Vannplanten hestekjørvel (Oenanthe aquatica) har vært kjent fra 4-5 voksesteder på Sør-Østlandet. Det eneste intakte voksestedet for denne vannplanten i Norge i dag er på Eløya i Rygge. Denne lille bestanden på Eløya er svært sårbar. Arten er derfor oppført som “kritisk truet” i rødlista.