12. Mai…. Den internasjonale ME-dagen….

I tillegg til en del skelettproblemer, Morbus Scheuerman , prolapser, fibromyalgi og isjhias, så har Catalyzator Hypotensjonsrelatert CFS og diagnosen ME og er derfor opptatt av å belyse slike problemer via nettet.
( Kort om ME:
Myalgisk encefalopati er en kompleks sykdom med mange symptomer særlig knyttet til sentralnervesystemet og muskulatur. M.E. omfatter ét karakteristisk hovedsymptom og en mengde tilleggssymptomer. Samlet gir disse et særegent sykdomsmønster. Symptomene er langvarige (min. 6 måneder til flere år) og det gjennomsnittlige aktivitetsnivå er betydelig redusert (mer enn 50%). )

Initiativet til ME-dagen kom fra en pasient, Tom Hennesey.

” Riding home from the 1992 International CFIDS/ME Conference held in Albany, New York, I looked out of the window and caught a glimpse of the New York State Capitol building. The surrounding countryside was shimmering with brilliant autumnal hues ranging from vermilion to burnt sienna. The Capitol gleamed like a shining beacon in the afternoon sun, visible for all to see.”
” Suddenly, a light bulb went off! “

Det lysglimtet ga støtet til det som senere ble kjent som 12. mai: Den internasjonale ME oppmerksomhetsdagen. 12. mai ble valgt fordi det er fødselsdagen til Florence Nightingale som fikk en lammende ME lik sykdom da hun var omkring 35 år gammel og var mer eller mindre sengeliggende de siste 50 år av sitt liv.

Regjeringer og den medisinsk verden må bli fullstendig klar over omfanget av ME. På tross av innsatsen til mange grupper og individer, er det fortsatt stor ignoranse og store misforståelser når det gjelder ME. Mange pasienter møter et medisinsk samfunn som vet lite om denne alvorlige helsetrusselen.

Det er derfor viktig at alle som er berørt av ME, lar sin stemme høre, spesielt på 12. mai…

Action for ME
http://www.afme.org.uk

Her i Norge har vi to pasientforeninger :
http://www.menin.no
(har også et anbefalt diskusjonsforum) og
http://www.me-forening.no

Og jeg vil også anbefale en svensk side:
http://www.me-info.nu

Takk til dere alle som bryr dere 🙂