Det skal visst ikke være enkelt…

Det er mye som skjer om dagen… og om natten skjer det også ting (‘o’) Vanligvis våkner jeg ikke av en stillegående liten bil som svinger bortom her i skogen og snur å kjører igjen, klokka ca 05:30 om natta, men denne kom tilbake igjen… å da begynte jo min lille hjerne å ane uråd å startet autovåknopp’n… Bilen sto parkert der i nedkjøringa til huset hos “Nabo’n” å jeg var jo allerede “våken” så jeg sjangla på meg noen filler å cråssa over tunet for å sjekke ståa… Det var hjemmesykepleien som hadde blitt tillkallt via trygghetsalarmen som “Nabo’n” har i tillfelle… De konkluderte med at vi fikk se det an og ringe igjen, eller 113, dersom tilstanden forværret seg, jeg misstenker at de tok denne lettvinte avgjørelsen fordi jeg var tilstede…

Allerede etter at bare en snau time var gått så var “Nabo’n” nesten umulig å kommunisere med og virket betydelig værre å jeg valgte da å ringe 113…

De kom endelig ved 9 tia etter lang lang lang venting, på grunn av en akuttulykke på E6 som de måtte ta først, og “Nabo’n” ble tatt med til sykehuset… igjen… å jeg er totalt “overload” og søvnmanglende og … *sukk* …

# # # # #

Heldigvis har jeg ei veninde i nødens stund som kom bortom med en stor hærlig lunsj som vi delte inkludert dessert og vi fikk prata litt mens dagen gikk og hun var så kjempesnill og hentet posten for meg også som nå var nesten oppsamlet i en hel uke og som “Nabo’n” hadde planlagt å hente idag. VelVel… sånn kan det gå…

1.oppdatering: kl: 18:10 Har vært gjennom røntgen og diverse undersøkelser, Lave salter i kroppen og blir foreløpig behandlet med transfusjon av kroppssalter.

2.oppdatering: kl: 20:30 “Nabo’n” ringte og fortalte nytt selv, glad for at jeg husket å sende med henne mobiltelefon, hun hadde litt lav blodprossent og fikk stadig drypp med mer kroppsalter og hun var veldig trøtt og sliten nå. Det hadde vært en grusom dag fordi hun først hadde blitt avlevert av ambulansen på det lokale legekontoret på Halmstad i Rygge og der hadde hun, halvt i ørska og fortsatt nesten bevisstløs og omtåket, blitt liggende på en benk og måtte vente på avgjørelse fra fastlegen og så hadde hun først klokka 14:00 blitt viderefraktet til Moss Sykehus og blitt undersøkt og fikk hjelp der. SKANDALØST !!! slik behandles altså et sykt menneske som ikke klarer å gjøre rede for seg i dag via vårt ambullansesystem… HÅRREISENDE !!!

# # # # # OPPDATERT 12.04.2008

Jeg fikk forøvrig idag: Avslag på min søknad om individuell plan !

Kopi av brev til forvaltningskontoret i Rygge Kommune…

Herunder viser jeg en kopi av en meil jeg har skrevet og sendt idag. Kommunens avslagsbrev kan jeg desverre ikke legge inn en kopi av da de har stemplet den med de berømte ordene: Unntatt offentlighet § 5.a

…. men mitt eget brev er det JEG som bestemmer over å det kommer her:

Vedrørende avslag på søknad/krav om individuell plan.
Udatert brev, underskrevet av: L… T…… og T… H…..
(Poststemplet konvolutt: 04.04.08)
Beklager sent svar men jeg har ingen postlevering ved bopel
og fikk denne posten/brevet først idag 12.04.2008.

Det opplyses som begrunnelse for avslaget at jeg ikke har
kontakt med flere innstanser innen kommunen.

Dette må etter mitt skjønn være totalt feil.
Men på den annen side er det vel også “korrekt” da jeg ikke har
den nødvendige hjelp for å kunne få søkt om de nødvendige
hjelpemulighetene som er tilgjengelig i kommunen.

Jeg vil nevne:
Var i kontakt med kommunen vedrørende hjelp til huskanktillskudd
og planlegging/tilrettelegging og ferdigbygging av boligen som er
halvferdig bygget og har behov for rådgivning vedrørende dette
og tilpassning/arkitektur og husbankblanketter osv. Tror dette var L… T…… ?
Jeg har også forsøkt å få hjelp til å søke på slik parkeringstillatelse
for bevegelseshemmede da jeg ikke har oversikt over de krav til
opplysninger denne søknad krever.
Jeg har i tillegg til vedtaket som nevnes i avslagbrevet, personlig assistent,
også vedtak om hjemmehjelp 2 timer hver fjortende dag, som jeg ikke får
benyttet på grunn av at jeg har behov for den personlige assistenten til
å koordinere dette.
Jeg har også behov for medisinsk hjelp som jeg ikke får på grunn av
vanskeligheter med å kunne møte på legekontor til fastsatte tider
samtidig som den nye fastlegen også ikke har tilbakemeldt efter mitt
siste besøk der hvor hun skulle følge opp med søknad på hjelpemidler
som ergoterapeuten måtte ha spesifikk legeattest vedrørende.

På disse grunnlag klager jeg på deres avgjørelse av min søknad.

Jeg vil samtidig gjøre oppmerksom på at jeg pr.idag og det siste året
har fått besørget mat, et daglig måltid, ved hjelp av min nærmeste
nabo som også nå er på sykehus igjen og jeg betviler hvor lenge hun
har krefter og mulighet til å hjelpe meg med dette da hun trossalt
egentlig må sies å være i behov av hjelp selv fra kommunen.
Dette er jo hjelp jeg skulle hatt fra personlig assistent.
Å jeg vil stille et spørsmål i den sammenhengen: Da min nabo var på
sykehuset for noen måneder siden og kom hjem til seg selv nyopperert
med pacemaker så ba hun om hjelp, jeg hadde også ringt til dere før hun
ble sendt hjem fra sykehuset ihåp om å skaffe henne hjelp, men hun
ble overlatt til skjebnen uten hjelp…. Er dette vanlig praksis ?
og vil det bli likedan denne gangen når/hvis hun kommer hjem ?

Det er trossalt svært viktig for et menneske å ha adekvat hjelp til mat
og stell i en slik rekonvalesentperiode og når to pleietrengende må greie
seg selv så ender jo de begge som både underærnert og utmattede og
må vel til syvende og sist legges inn på sykehjemsplass….
Beklager min krasse uttale vedrørende dette men jeg misstenker at her
er det noen uvitende etater som utnytter den missvisende opplysning
at Mor og Datter bor i nabolaget til hverandre og forventer at disse to
kan klare å hjelpe hverandre med mat, post og butikkturer men etatene
glemmer fullstendig at de begge to er hjelpetrengende!

MVH:………

…………sint, arg, skuffa og vonbroten (‘o’)